კომპანია “ვებექსი” წარმოადგენს საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთ ლიდერს უსაფრთხოების კომპლექსური სისტემების დანერგვაში. ჩვენ მრავალი წლის მანძილზე ვახორციელებთ მომხმარებლისათვის დაცვის სისტემების პროექტირებას და ინსტალაციას. ჩვენი მომხმარებლები არიან კომერციული ორგანიზაციები, საელჩოები, უცხოური ორგანიზაციები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სხვა.        
ჩვენი კომპანია არის ოფიციალური წარმომადგენელი შემდეგი კომპანიების : SATEL, Panasonic, Efapel, dozvon , chivision – ვიდეო და IP მეთვალყურეობის სისტემები. ხანგრძლივი თანამშრომლობა გვაკავშირებს  XXXX დაშვების კონტროლის სისტემა; Pyronix LTD (England) Linear (U.S.A) – დაცვითი საგანგაშო სისტემა; Fire Detectors LTD (England) -  სახანძრო სისტემა; Draca Kabel, Elan Srl - საინსტალაციო სადენები და კვების წყარო ; Gewiss (Italy)  – ელექტრო-სამონტაჟო მოწყობილობები; Commax (Korea), Hyundai (Korea) – საკომუნიკაციო სისტემები;